Rorelson Gatans Rost and Ansikte(RGRA)

FORUM

view:  full / summary

RGRA FORUM

Posted by rgra on January 19, 2010 at 6:02 AM Comments comments (1)

Parabol Disc är ett skivbolag som har till syfte att föra fram musik som annars inte syns eller hörs i de vanliga medierna.

Artister med kunskap, meriter, känsla, åsikter och talang skall få möjligheten att lyftas samt synas i forum som de annars inte når eller hade nått.

Parabol Disc har inte till syfte att göra några gigantiska ekonomiska vinster. Den svenska skivindustrin är inte representativ för den musikscen som för varje dag växer i detta land.

Parabol Discs motiv är att bryta trender och fokusera på innehållet i musiken samt att ge gatans röst möjlighet att spridas.

Inom Parabol Disc har vi även en sektion som går under namnet Parabol Disc Demo. Med Parabol Disc Demo ger vi ungdomar från vår verksamhet möjlighet att släppa sina demoskivor. Allt handlar om positiv samt konstruktiv fokus.

Syftet med Parabol Disc Demo är även att kunna få ut ungdomarnas musik så att de kan få höras i den stora massan. Genom att de är delaktiga i hela processen från inspelning till tryck så får de även större input kring skivmarknaden vilket kan vara till fördel i framtiden, de får också en känsla av stolthet.


Rss_feed