Rorelson Gatans Rost and Ansikte(RGRA)

 

 

Vad är RGRA?
”RGRA – Rörelsen Gatans Röst och Ansikte” är ett initiativ och en rörelse som vill engagera unga människor i globala och nationella frågor, mänskliga rättigheter, frågor gällande identitet etc.

Avsikten är att fler ungdomar skall kunna få en plattform där de kan synas, höras och ventilera sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt och få gehör från allmänheten. På detta sätt kan man få bukt med det utanförskap som finns bland ungdomar i Malmö och resten av Sverige och aktivera dem i de demokratiska processerna och hjälpa dem att integreras. Vi tror på frigörande pedagogik, dvs. att fokusen skall läggas på vad ungdomarna vill göra och ha sagt och därifrån fånga upp det genom positiva inputs.

Varför vi har valt namnet Gatans Röst och Ansikte är helt enkelt för att vårt arbete fokuserar på gräsrötterna. Då Gatan sedan tidigare har haft ett negativt klang och snarare får fram tankar om kriminalitet och utanförskap vill vi fokusera på de positiva krafterna samt skapa forum för dialog mellan gräsrötterna och makthavarna.

Vi i RGRA använder oss av ett antal nycklar för att nå grupper av ungdomar som inte alltid engagerar sig i den allmänna debatten. Nycklarna som vi använder oss av är b.la den urbanakulturen dvs. HipHop (rap, dj-ing, breakdance samt laglig graffiti), poesi och skrivarverkstäder, mediaverkstad (film och manusskrivande), musikarrangemang, tjej- och killgrupper, capoeira samt andra kulturella danser etc.

Eftersom många av pedagogerna inom RGRA är själva uppväxta i samma miljöer som många av ungdomarna så finns det mycket förståelse sinsemellan. Genom att använda oss av ovanstående uttrycksformer når vi lättare vår målgrupp. Vi har även beslutat att huvudfokus av vårat jobb ska ligga på vad ungdomarna själva vill göra och därför har vi startat RGRAs Unga Röster/Gatans Kidz samt Parabol Disc Demo.

Möllevångsfestivalen
Under våren 2006 tog Möllevångsgruppen kontakt med oss. Möllevångsgruppen har verkat som en lokal mötesplats mellan boende i närområdet. Utifrån möten mellan oss och andra föreningar samt privatpersoner kom vi fram till att vi tillsammans skulle skapa en fest där det nya Malmö skall synas. Resultatet blev Möllevångsfestivalen. Eftersom vi har många aktiva inom RGRA som bor kring Möllan och Södra Innerstaden så var det viktigt för oss att vara en del av festivalen och samarbeta med Möllevångsgruppen. Vi höll i Hip-Hop delen på Möllevångsfestivalen. Bilder från festivalen kan du hitta under Media Bilder.